OMA-UVIGO


Entre na base de datos completa da flora do campus de Vigo [pinche aquí]
ou seleccione abaixo no BUSCADOR os criterios que desexe filtrar

Seleccione PRIMEIRO as categorías taxonómicas que desexe incluír na presentación da listaxe da base de datos da flora do campus de Vigo

nome específico (epíteto): 

nome gal:  nombre esp: 
carácter:    porte:            
vexetación: orixe:            
floración: fructificación:
crecemento: lonxevidade:

 

Marque os campos que desexe incluír na presentación da listaxe da base de datos das plantas do campus de Vigo

código xénero especie reino filo clase orde familia
nome_galego nome_castelán carácter porte vexetación orixe floración fructificación
crecemento lonxevidade_T altura_máx. foto zona link_1 link_2 link_3
observacións

 


Baseado nos traballos realizados por:

- Marina Horjales Luaces en plantas vasculares
- Aida García en liques e briófitos
- Gonzalo-Pimenel., Comesaña, Vázquez-Fernándes e Castro M.L. en fungos
- Marina Alcalde Cuña e Diana González Torres do Programa Labora 2004


Oficina de Medio Ambiente (OMA)
Universidade de Vigo

Edificio Isaac Newton - Campus de Vigo
Tel. 986 813883    

Actualizada a:
©OMA 1999-